Cách tự động hiển thị video thumbnails trong WordPress

Bạn muốn tự động lấy thumbnail video bạn chèn vào bài viết làm ảnh đại diện bài post?

Trong bài viết ngày hôm nay bạn sẽ biết cách làm.

Đầu tiên, bạn cần cài đặt và active plugin Video Thumbnails

Plugin này tự động tìm video đầu tiên bạn nhúng vào bài viết. Nó sẽ lấy thumbnail của video và lưu trữ vào media libary. Đồng thời nó cũng thiết lập thumbnail như ảnh đại điện (featured image).

Plugin hỗ trợ hầu hết các nền tảng lưu trữ chia sẻ video phổ biến ngoài kia như Youtube, Vimeo vân vân. ​

Ngay sau khi plugin được kích hoạt, bạn có thể truy cập Settings -> Video Thumnails để tìm hiểu những thiết lập của plugin. 

hiển thị thumnail tự động trong wordpress

Mặc định plugin đã làm việc với bài post. Nghĩa là bạn chỉ cần nhúng video vào bài viết và xuất bản. 

Bạn sẽ thấy ảnh đại diện của bài viết sẽ tự động được thiết lập từ thumbnail của video đầu tiên. Bạn không cần phải làm gì thêm cả. ​

Ở màn hình soạn thảo bài viết, bạn sẽ nhìn khung mới có tên gọi là Video Thumnail. Khi cần thay đổi ảnh thumnail bạn có thể click vào link Reset Video Thumnail. 

Khung featured image sẽ tự động được chèn khi bạn xuất bản bài viết. 

hiển thị thumnail tự động trong wordpress 1

Plugin thay thế: Automatic Featured Images from Videos. 

Chúc bạn thành công!

signature