Những tính năng mới có trong WordPress 4.8

WordPress 4.8.

Nó sẽ là phiên bản quan trọng đầu tiên của WordPress trong năm 2017.

Và theo kế hoạch phiên bản này sẽ phát hành vào 8 tháng 6, 2017.

Phiên bản beta chính thức đầu tiên đã phát hành vào ngày 12 tháng 5.

Như vậy nghĩa là sẽ không có thêm tính năng mới nào sẽ xuất hiện ở phiên bản WordPress 4.8.

Nhưng những tính năng có trong phiên bản beta có thể sẽ không xuất hiện ở phiên bản cuối cùng.

Ngay bây giờ bạn có thể trải nghiệm phiên bản beta bằng cách sử dụng plugin WordPress Beta Tester.

Tốt nhất:

Bạn nên cài đặt môi trường staging hoặc cài WordPress trên localhost để nghịch.

Và bây giờ là những tính năng mới sẽ có trong WordPress 4.8

Image Widget

Với phiên bản hiện tại của WordPress làm thế nào để bạn để hiển thị hình ảnh ở khu vực sidebar?

Có hai cách:

Hoặc bạn dùng plugin như plugin image widget chẳng hạn. 

Cách khác là bạn dùng text widget và chèn code HTML.

Với WordPress 4.8 bạn sẽ có một widget mới tên là Image.

Widget mới sẽ giúp bạn dễ dàng hiển thị hình ảnh trên side.

Giao diện cấu hình của widget image như sau:

wordpress 4 .8 1

Bạn chỉ cần click vào nút Add Image và chọn ảnh trong Media Library hoặc tải ảnh lên như cách bạn thêm ảnh ở màn hình post editor.

Video Widget

Tương tự Widget Image, bạn sẽ có thêm một widget video.

Như tên gọi, widget này giúp bạn chèn video ở khu vực sidebar.

Bạn có thể sử dụng video từ Vimeo, YouTube hay bất cứ nhà cung cấp oEmbed.

wordpress 4 .8 2

Lưu ý: Bạn không nên lưu trữ video trực tiếp trên host. Làm như vậy sẽ làm cho website chậm đi. Thay vào đó bạn hãy sử dụng các nhà cung cấp bên ngoài như YouTube hay Vimeo hay bất kỳ nhà cung cấp oEmbed. 

Visual Editor cho Widget Text

Trước kia mình có chia sẻ một vài viết về bổ sung rich text widget tới khu vực sidebar.

Bây giờ với WordPress 4.8, bạn sẽ không còn cần phải cài đặt plugin để có Visual Editor ở sidebar.

Widget Text mới sẽ có cầu hình như thế này:

wordpress 4 .8 3

Cái Visual Editor hơi nghèo nàn tính năng so với Visual Editor trong Post Editor. 

Đó là tất cả những tính năng mới đáng chú ý sẽ có trong phiên bản WordPress 4.8.

Mình rất muốn biết quan điểm của bạn về bản WordPress 4.8 sắp tới ở phần bình luận bên dưới.