Thuật ngữ

Thế giới blog vẫn còn mới mẻ với bạn. Bạn vẫn mơ hồ với nhiều thuật ngữ mà các blogger hay dùng. Hiểu được điều này, mình đã tổng hợp lại một danh sách thuật ngữ đi kèm chú giải tương ứng.

Mình cũng lưu ý:

Một vài thuật ngữ rất khó dịch sang tiếng Việt. Nếu làm vậy sẽ giảm đi sự rõ ràng về ý nghĩa, nên xu hướng chung là mọi người dùng xen kẽ tiếng Anh và tiếng Việt. Đây là cũng là điều bạn phải quen thuộc khi bước chân vào thế giới công nghệ.

Admin Area

Backlink

Category

CMS

FTP

cPanel

Domain