Cách thêm website trong web server OpenLiteSpeed

Bài này thuộc phần 2 của 4 trong series Hướng dẫn sử dụng OpenLiteSpeed

Trong bài trước bạn đã biết cách cài đặt OpenLiteSpeed, PHP 7.1 và Maria DB trên CentOS

Tiếp theo, bạn sẽ học cách thêm website trong OpenLiteSpeed. Nói kỹ thuật một chút bạn sẽ thêm Virtual Host trong OpenLiteSpeed.

Trong bài này mình sẽ minh họa thêm một domain elegantjava.info. Bạn nhớ thay đổi domain cho phù hợp.

Để test sau khi bạn thêm domain trong OpenLiteSpeed, bạn nhớ trỏ domain về IP của VPS.

Cách thêm Virtual Host trong OpenLiteSpeed

​Truy cập WebAdmin: http://your_ip_adress:7080

​Đi tới Virtual Hosts -> Add. 

cách thêm website trong OpenLiteSpeed 1

Nhập vào thông tin chi tiết như bên dưới:

VariablesValue
Virtual Host Name ($VH_NAME)elegantjava.info
Virtual Host Root ($VH_ROOT)$SERVER_ROOT/elegantjava.info/
Config File$SERVER_ROOT/conf/vhosts/$VH_NAME/elegantjava.info.conf
Follow Symbolic LinkYes
Enable Scripts/ExtAppsYes
RestrainedYes
ExtApp Set UID ModeServer UID

Trong phần cấu hình chúng ta sử dụng một số biến cho đường dẫn tương đối như sau:

VariablesPathGiải thích
$SERVER_ROOT/usr/local/lsws/Vị trí cài đặt OpenLiteSpeed
$VH_ROOT/usr/local/lsws/$VH_NAMEThư mục gốc của website . Đây chưa phải là thư mục chứa source code của website
Config DIR/usr/local/lsws/conf/vhosts/$VH_NAMETên file và thư mục cấu hình cho website
cách thêm website trong OpenLiteSpeed 2

Khi bạn click icon Save ở góc phải bên trên OpenLiteSpeed sẽ báo lỗi file cấu hình không tìm thấy như bên dưới. Bạn click vào link CLICK TO CREATE FILE

cách thêm website trong OpenLiteSpeed 3

Bạn sẽ nhận được thông báo thành công như bên dưới: 

cách thêm website trong OpenLiteSpeed 4

Ngay khi Virtual Host tạo thành công, bạn đi tới tab General. Chỉnh sửa thông tin phần General như sau. Click nút Save sau khi nhập xong. 

VariablesValue
Document Root$VH_ROOT/html/ (Thư mục chứa source code của website. Tương đương /usr/local/lsws/$VH_NAME/html
Domain Nameelegantjava.info
Enable GZIP CompressionYes
cách thêm website trong OpenLiteSpeed 5

Phần Index bạn chỉnh sửa như sau. Đừng quên click nút Save sau khi nhập xong. 

VariablesValue
Use Server Index FilesNo
Index Filesindex.html index.php
Auto IndexNo
cách thêm website trong OpenLiteSpeed 6

​Bây giờ chuyển sang tab Log. Đầu tiên bạn chỉnh sửa Virtual Host Log như sau. Click nút Save để lưu lại cấu hình. 

VariablesValue
Use Server’s LogYes
File Name$VH_ROOT/logs/error.log
Log LevelERROR
Rolling Size (bytes)10M
cách thêm website trong OpenLiteSpeed 7

Chuyển sang phần Access Log. Chỉnh sửa như sau rồi click nút Save: 

VariablesValue
Log ControlOwn Log File
File Name$VH_ROOT/logs/access.log
Piped LoggerNot Set
Log FormatNot Set
Log HeadersNot Set
Rolling Size (bytes)10M
Keep Days30
Bytes logNot Set
Compress ArchiveYes
cách thêm website trong OpenLiteSpeed 8

Chuyển sang tab Security. Nhập thông tin như sau rồi click nút Save: 

VariablesValue
Allowed List*
cách thêm website trong OpenLiteSpeed 9

Map Virtual Host trong OpenLiteSpeed

Bạn đã cấu hình xong Virtual Host. Tiếp theo, bạn cần map virtual host với domain. Do vậy bạn có thể truy cập website trên trình duyệt. 

Đi tới Listeners. Click vào biểu tượng hình kính lúp để chỉnh sửa default listener. ​

cách thêm website trong OpenLiteSpeed 10

Bây giờ bổ sung virtual host mapping. 

cách thêm website trong OpenLiteSpeed 11

Nhập vào thông tin như sau rồi click nút Save.

VariablesValue
Virtual Hostelegantjava.info
Domainselegantjava.info
cách thêm website trong OpenLiteSpeed 12

Đến đây bạn đã hoàn tất phần cấu hình. Để OpenLiteSpeed nhận ra phần cấu hình mới, bạn click nút Graceful Restart. 

cách thêm website trong OpenLiteSpeed 13

Tạo thư mục cần thiết trên server

Bạn kết nối với VPS và chạy 2 câu lệnh sau để tạo document root và thư mục chứa log:

Tiếp theo tạo file index.html để test:

Đến đây bạn có thể truy cập website trên trình duyệt. Nếu bạn nhìn thấy thông báo này có nghĩa là mọi thứ OK.

cách thêm website trong OpenLiteSpeed 14

Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy để lại bình luận bên dưới.

Xem bài trong seriesPhần trước: Cách cài đặt OpenLiteSpeed, PHP 7.1 và MariaDB trên CentOSPhần kế tiếp: Hướng dẫn cài đặt WordPress trong web server OpenLiteSpeed