Cách thay đổi địa URL trang tìm kiếm trong WordPress

Mặc định địa chỉ trang tìm kiếm trong WordPress không thân thiện cho lắm.

Đây là địa chỉ URL trang tìm kiếm mặc định trong WordPress:

​http://example.com/?s=search-term

Bạn nên thay đổi để có được một địa chỉ URL thân thiện hơn kiểu như thế này:

​http://example.com/search/your-search-term/

Vậy làm thế nào?

Hãy tiếp tục đọc

Thay đổi địa chỉ URL trang tìm kiếm trong WordPress

Để thực hiện cách làm cụ thể bên dưới, bạn cần thành thạo chèn code snippet trong WordPress.

Cách 1. thay đổi địa chỉ URL thông qua file functions

Cách này khá dễ. Bạn nên chọn cách này.

Đầu tiên bạn copy và dán đoạn code bên dưới vào file functions.php hoặc sử dụng một plugin cụ thể trang.

Lưu lại thay đổi. Bây giờ thử tính năng tìm kiếm trên website của bạn. Bạn sẽ có được URL như thế này:

http://example.com/search/your-search-query/

Cách thứ hai. Thay đổi đường dẫn URL thông qua .htaccess

File .htaccess thường xuyên được sử dụng để chuyển hướng và nhiều tác vụ cấu hình khác cho website. File này nằm thư mục gốc của website. Nếu bạn không thể tìm thấy được file thì để lại comment mình sẽ hỗ trợ.

Bạn có thể sử dụng file này để thay đổi đường dẫn URL trang tìm kiếm.

Đơn giản bạn dán dòng code bên dưới:

Bây giờ lưu lại thay đổi và kiểm tra tính năng tìm kiếm để xem bạn có được URL như sau:

http://example.com/search/your-search-query/

Đó là tất cả. Bạn đã biết cách thay đổi đường dẫn trang tìm kiếm sao cho thân thiện hơn.

Tham khảo.