Cách thay đổi mật khẩu website WordPress sử dụng phpMyAdmin

Một ngày đẹp trời, bạn vô tình quên mất mật khẩu vào website. 

May mắn màn hình login Webiste có hỗ trợ chức năng mất mậu khẩu: ​

đổi pass sử dụng PhpMyAdmin

Khi sử dụng chức năng này bạn chỉ cần cung cấp username hoặc địa chỉ email. 

Sau đó WordPress sẽ gửi lại cho bạn link thay đổi mật khẩu vào địa chỉ email gắn với tài khoản của bạn.

Đáng buồn:

Bạn không thể truy cập địa chỉ email đó hoặc WordPress có vấn đề gửi mail. 

Trong tình huốn này, bạn cần thay đổi mật khẩu trực tiếp trong cơ sở dữ liệu. 

Công cụ để chúng ta sẽ sử dụng là: phpMyAdmin

Hướng dẫn từng bước thay đổi mật khẩu sử dụng phpMyAdmin

Bước 1: Đăng nhập cPanel của dịch vụ hosting.

Bước 2: Click vào biểu tượng phpMyAdmin. ​

đổi pass sử dụng PhpMyAdmin 1

Bước 3: 

Bây giờ bạn chọn cơ sở dữ liệu tương ứng với website bạn cần đổi mật khẩu. Sau đó truy cập vào bảng users.

Tiền tố của bảng có thể khác với bảng của bạn. Cái này bạn không cần để ý. ​

đổi pass sử dụng PhpMyAdmin 4

Bước 4:

Khi bảng users được mở ra, bạn di chuyển đến cột user_pass, nhập vào password mới. Cột funtion bạn chọn MD5. 

Chú thích: Ở phiên bản WordPress trước 2.5 WordPress sử dụng MD5 để mã hóa mật khẩu. Nhưng từ phiên bản 2.5 nó sử dụng công nghệ mã hóa mới mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên WordPress vẫn nhận ra MD5 để duy trì tính tương thích ngược. ​

đổi pass sử dụng PhpMyAdmin 3

Sau đó kéo xuống dưới click nút Go để lưu lại mật khẩu. 

Như vậy bạn đã thay đổi mật khẩu cho website của mình. 

Đơn giản phải không nào. 

Hi vọng bài viết ngắn gọn này sẽ giúp ích cho bạn.