Cách tải trễ (lazy load) bình luận trong WordPress

Trong một bài viết trước kia, mình có chia sẻ một vài thủ thuật tăng tốc WordPress. Tải trễ hình ảnh là một trong số thủ thuật như vậy.

Bên cạnh hình ảnh, bình luận cũng là một thành phần của trang web có tác động đến pagesize. Do vậy, bình luận cũng có ảnh hưởng đến tốc độ tải trang web.

Bằng việc không tải ngay một đống bình luận, bạn sẽ cải thiện tốc độ tải trang web. Nó cũng cải thiện trải nghiệm người dùng trên màn hình nhỏ và kết nối Internet chậm.

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng để tải trễ (lazy load) bình luận trong WordPress.

lazy load comment 1

Cách tải trễ bình luận trong WordPress

Đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Lazy Load for Comments. Chi tiết, xem hướng dẫn cài đặt plugin WordPress.

Ngay sau khi plugin được kích hoạt bạn cần đi tới Settings -> Dicussion.

lazy load comment 2

Cuộn xuống phần Lazy Load Comments. Ở đây bạn chọn phương thức tải trễ bạn muốn. Bạn có thể chọn một trong hai phương thức tải trễ như bên dưới:

  • On Scroll: với phương thức này, bình luận sẽ tự động được tải khi người dùng cuộn xuống cuối của trang web
  • On Click: với phương thức này, người dùng cần phải click vào nút để xem bình luận. Bình luận sẽ không tải tự động. Nó sẽ giống như bên dưới:
lazy load comment 3

Click nút Save Changes để lưu lại thiết lập.

Bây giờ bạn có thể xem cách thức hoạt động của lazy load comment trên bất kỳ bài viết trong website WordPress của bạn.

Đến đây, bạn đã biết cách tải trể bình luận trong WordPress.

Nếu bạn thích bài viết này, đừng quên đăng ký email list để nhận thông báo bài viết mới từ ThuThuatWP.