Cách sử dụng target=”_blank” trong phần tiểu sử WordPress

Nếu bạn sử dụng WordPress một thời gian chắc bạn cung gặp một vấn đề khá khó chịu: 

Khi bạn sử dụng một vài thuộc tính HTML tại phần tiểu sử của tác giả bài viết, WordPress sẽ cắt bỏ chúng ngay khi bạn lưu lại thiết lập.

Ví dụ mình sử dụng thuộc tính target="_blank" ở phần tiểu sử trong Hồ sơ của tôi như thế này: ​

sử dụng thuộc tính html trong phần tiểu sử

Bây giờ mà save lại thì thuộc tính này sẽ bị mất đi.

Kết quả là:

Người dùng khi click vào link trong phần tiểu sử sẽ mở cửa sổ mới thay cửa sổ trang web hiện tại của mình. 

Điểm này ảnh hưởng đến bounce rate và trải nghiệm người dùng (họ có thể vẫn muốn duyệt thêm trang web của mình). 

Trong quá trình tìm giải pháp sử dụng thuộc tính HTML trong phần tiểu sử mình tình cờ tìm thấy plugin ​WP HTML Author Bio

Bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin này lên.  Không cần cấu hình gì. Bây giờ quay trở lại phần tiểu sử bạn sẽ thấy các thuộc tính HTML không bị cắt bỏ khi save lại.

Đơn giản phải không nào?

Bạn còn có cách hay khác để sử dụng thuộc tính HTML ở phần tiểu sử?  Hãy ​chia sẻ cho mình biết ở phần bình luận bên dưới.