Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS 6/7 với VPSSIM
Cài đặt WordPress trên máy chủ CentOS sử dụng VPSSIM rất đơn giản. Bạn sẽ có một website WordPress được tăng tốc với ZendOpcache Memcached và Google PageSpeed.​Chuẩn bịMáy chủ VPS đã cài đặt VPSSIM. Đăng nhập user root sử dụng một SSH client như MobaXTermCài đặt WordPress trên CentOS 6/7 với VPSSIMĐầu tiên, bạn cần trỏ… (12 comments)
Scroll Up