Cách tạo Post trong WordPress

cách tạo post trong WordPress 18

Tạo và đăng Post chắc chắn là hoạt động thường xuyên khi bạn làm việc với WordPress. Bài viết này hướng dẫn bạn làm quen với việc tạo Post trong WordPress. Sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ biết cách tạo bài Post trong WordPress. Click để xem toàn bộ.

Hướng dẫn quản lý bình luận trong WordPress

Quản lý bình luận trong WordPress

Bình luận kênh giao tiếp quan trọng giữa bạn và các độc giả.
Thêm vào đó, bình luận cũng đánh giá mức độ phổ biến của một website.
Website càng phổ biến thì càng có nhiều bình luận.
WordPress xuất phát điểm là một nền tảng blog. Do vậy nó được trang bị hệ thống bình luận rất mạnh.
Trong bài viết này, bạn sẽ học được cách quản lý bình luận trong WordPress.

Hướng dẫn sử dụng Menu trong WordPress

su-dung-menu-trong-wordpress

Menu là một nhóm liên kết dẫn tới nhiều thành phần của một website WordPress. Bạn có thể chọn rất nhiều thành phần để đưa vào menu chẳng hạn Page, Category, Tag, Post vân vân. Click để xem toàn bộ bài học về Menu trong WordPress