Hướng dẫn cài đặt Woocommerce

hướng dẫn cài đặt woocommerce 1

Bài viết giúp bạn làm quen với plugin Woocommerce. Bạn sẽ biết Woocommerce là gì. Quan trọng nhất bạn biết cách cài đặt, cấu hình cơ bản cho phù hợp với bán hàng ở Việt Nam. Click đọc thêm để xem chi tiết.

Hướng dẫn thêm sản phẩm trong Woocommerce

thêm sản phẩm trong woocommerce 1

Hướng dẫn bạn cách thêm sản phẩm trong Woocommerce bao gồm: thêm sản phẩm đơn giản, sản phẩm có thuộc tính, sản phẩm bên ngoài và nhóm sản phẩm. Đồng thời bài viết giúp bạn hiểu luồng hoạt động cơ bản trong Woocommerce từ việc xem hàng đến đặt hàng.