Hướng dẫn từng bước chuyển website WordPress sang Shared Host khác
Trong quá trình quản lý hoạt động của một website, bạn khó tránh khỏi tình huống phải chuyển sang host khác. Có nhiều lý do để bạn thực hiện việc đó.Bên cạnh đó, nhiều công ty host thường khuyến mại dịch vụ chuyển host khi bạn đăng ý host mới. Thực tế, việc chuyển host… (18 comments)

Cách di chuyển và sao lưu website của bạn với plugin Duplicator
Trong quá trình quản lý một website, bạn khó tránh khỏi tình huống phải chuyển sang host mới.Chuyển host thực ra là bạn sao lưu lại website và khôi phục bản sao lưu trên host mới.Bạn có thể thực hiện điều này một cách thủ công.Nhưng có cách đơn giản hơn nhiều. Đó chính là… (5 comments)
Scroll Up