Cách cấu hình SSH an toàn cho Linux bạn không nên bỏ qua
Ngay sau khi bạn tạo VPS, bạn cần phải thực hiện số biện pháp bảo mật cho giao thức SSH. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn một số cách SSH an toàn.Lưu ý: Khi thực hiện thay đổi bên dưới, bạn nhớ giữ session đang làm việc. Mở session mới và test lại xem… (2 comments)

Hướng dẫn kết nối SSH sử dụng SSH Key
Thông thường khi bạn tạo VPS bạn sẽ nhận được mật khẩu cho một user ‘root’, một user có quyền lớn nhất trên nền tảng Linux. Bạn sẽ sử dụng tài khoản này để kết nối với máy chủ qua giao giao thức SSH. Cách này không có tính bảo mật cao. Hacker có thể… (3 comments)
Scroll Up