Cách cấu hình SSH an toàn cho Linux bạn không nên bỏ qua
Ngay sau khi bạn tạo VPS, bạn cần phải thực hiện số biện pháp bảo mật cho giao thức SSH. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn một số cách SSH an toàn.Lưu ý: Khi thực hiện thay đổi bên dưới, bạn nhớ giữ session đang làm việc. Mở session mới và test lại xem… (2 comments)
Scroll Up