10 plugin WordPress phát hiện Ad Blocker

Ngày càng có nhiều người dùng Ad Blocker để chặn quảng cáo trên website. Điều này đem lại trải nghiệm web tốt hơn cho người dùng.

Nhưng nó cũng ảnh hưởng tới doanh thu của các webmaster.

Do vậy nhiều webmaster quan tâm tới dùng plugin WordPress phát hiện Ad Blocker.

Trong bài viết này mình tổng hợp nhưng plugin WordPress giúp website của bạn phát hiện người dùng Ad Blocker.

1. ​Mediator: phát hiện khi nào khách ghé thăm website của bạn sử dụng adblocker. Nếu điều này xảy ra, plugin thay thế quảng cáo bị chặn bằng nút Like Facebook hay hộp đăng ký email. Bạn có thể thay đổi phần nội dung hiển thị ra. 

2. ​Ad Blocking Advisor: plugin bổ sung một banner đơn giản tới website của bạn. Banner sẽ hiển thị khi khách háng ghé thăm sử dụng ad blocker. Bạn có thể thay đổi font color, màu nền, và nhiều thiết lập khác cho banner một cách dễ dàng. 

3. Adblock Notify: ​nó để cho bạn thay thế quảng cáo bị khóa bằng tin nhắn tùy biến.

4.  Block AdBlock: một plugin khác phát hiện ad blocker và hiển thị message tùy biến. Nó có 3 layout khác nhau cho bạn sử dụng. 

5. ​AdBlock Content Locker: nó phát hiện phần mềm adblock và để cho bạn khóa nội dung và hiển thị message tùy biến.

6. Ad Blocking Detector: plugin cho phép bạn thay thế quảng cáo bị chặn bởi ad blocker bằng mesage tùy biến. Ví dụ, bạn có thể hiển thị form thu thập email thay vì ad đối với user sử dụng adblocker. 

7. BAN: một plugin phát hiện ad blocker có phần thống kê cho bạn biết được site của mình bị ảnh hưởng như thế nào bởi ad blocker. 

8. NoAdblock Nice Message: plugin hiển thị mesage cho những người dùng Adblock, khuyến khích họ hỗ trợ site của bạn. 

9. Ads Pro: plugin quản lý quảng cáo chuyên nghiệp trên website. Plugin hứa hẹn an toàn với AdBlocker. Do vậy bạn không cần sử dụng thêm plugin chuyên phát hiện adblocker. 

10. Ultimate Ads Manager: plugin quản lý quảng cáo miễn phí khác. Plugin hứa hẹn sẽ đánh lừa được Adblocker. 

Nếu còn plugin WordPress phát hiện Ad Blocker nào hay ho, bạn có thể chia sẻ thêm ở bên dưới.