Plugin WordPress dành riêng cho site là gì? Vì sao bạn nên tạo nó?

Trong quá trình quản trị một website WordPress, chúng ta thường có xu hướng thêm code vào file functions.php. Cách làm này để bổ sung thêm tính năng vào website.

Nhưng cách làm này không được nhiều người khuyến khích sử dụng.

Qua thời gian file functions.php sẽ phình lên rất nhanh nếu bạn thêm code như vậy.

Quan trọng hơn, cách thêm code vào file functions.php sẽ tăng cơ hội dính lỗi khi thêm code.

Nếu bạn vẫn đang làm như vậy, thì đã đến lúc thay đổi.

Cách làm đúng phải là:

Tạo một plugin WordPress dành riêng cho site (site-specific WordPress plugin).

Plugin dành riêng cho site là gì?

Plugin dành riêng cho site là nơi bạn bổ sung đoạn code (snippet) bạn tìm thấy trên web. Đây là những đoạn code thêm chức năng độc lập với theme. Những chức năng này không đủ lớn để có plugin riêng.

Ví dụ mình tìm kiếm cách tùy biến chức năng bài viết liên quan của plugin Jetpack. Và tìm thấy nhiều đoạn code tùy biến như trong bài này.

Thông thường những đoạn code như vậy không liên quan đến theme. Nếu mình bổ sung vào file functions.php, nếu sau này thay đổi theme toàn bộ tùy biến sẽ mất đi.

Khi mình thêm code vào plugin cụ thể trang, mọi tính năng mình thêm vào website vẫn giữ nguyên khi đổi theme.

Đặc biệt khi bạn thêm code vào file functions.php bạn rất dễ dính lỗi trắng trang.

​Cách tạo plugin WordPress dành riêng cho site?

Bạn có thể nghĩ rằng tạo plugin dành riêng site rất khó. Nhưng sự thực không phải vậy. ​

Bạn chỉ cần làm theo những bước sau:

  • Sử dụng File Manager để truy cập tới thư mục plugin của website. Tạo một thư mục với tên: ​wp-content/plugins/yoursitename-plugin/
  • Tạo một file trống với tên “yoursitename-plugin.php
  • Thêm đoạn code sau:
  • Bây giờ bạn chỉ màn hình quản lý plugin và activate plugin lên.
Từ bây giờ nếu bạn cần thêm đoạn code nào, bạn chỉ cần bổ sung vào plugin dành riêng cho site hay chính là file yoursitename-plugin.php (bắt đầu từ dòng thứ 7)

Bạn nghĩ sao về giải pháp này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn bên dưới. ​