Namecheap miễn phí chứng chỉ Positive SSL cho shared host

Namecheap vừa có thông báo miễn phí chứng chỉ Positive SSL cho các khách hàng sử dụng Shared Host của mình. Chứng chỉ Positive SSL hiện có giá 9$/năm, chắc chắn ngon hơn Let's Encrypt. 

Đối tượng áp dụng:

  • Nếu bạn mua bất kỳ gói shared host nào, primary domain sẽ tự động cài đặt chứng chỉ Positive SSL.
  • Nếu bạn đang sử dụng sử dụng shared host ở đây, chỉ cần add thêm tên miền (addon domain) là chứng chỉ Positive SSL sẽ được cài đặt. ​

Chứng chỉ Positive SSL sẽ miễn phí một năm. Gia hạn năm sau thì giảm 50%. Giới hạn tối đa 50 chứng chỉ Positive SSL cho một tài khoản cPanel. Con số này quá thừa thãi phải không?

Chi tiết bạn xem ở đây.​

Xem thêm mã giảm giá shared host nếu bạn quan tâm ở đây. 

Hiện tại ở đây có gói Value ưu đãi năm đầu chỉ $9.88. Bạn lưu trữ được 3 website. Băng thông không giới hạn. Dung lượng ở cứng 20GB SSD. 

Lưu ý: Shared Host ở đây không có location châu Á.