Namecheap giảm giá 20% khi đăng ký mới, transfer và gia hạn domain

Như tiêu đề: 

Namecheap đang có mã giảm giá giảm 20% khi đăng ký mới, transfer và gia hạn domain.

Giá đăng ký/gia hạn .COM chỉ còn 8.73$. Transfer chỉ còn 7.75$.​

Mã giảm giá này cũng có thể dùng cho gia hạn email, SSL và hosting ở Namecheap.

Click nút bên dưới để lấy mã giảm giá: ​

namcheap giảm giá 20%

Xem các mã giảm giá của Namecheap ở đây.