Hướng dẫn thiết lập cơ bản và tối ưu Woocommerce

Bài này thuộc phần 4 của 8 trong series Học Woocommerce

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn cách sử dụng theme Storefront cho Woocommerce.

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các thiết lập cơ bản của Woocommerce.

Bài viết giúp bạn hiểu được chi tiết trong phần Woocommerce -> Cài đặt. Cụ thể chúng ta xem xét các thiết lập ở phần Chung, và Sản phẩm.

Các thiết lập khác mình sẽ để lại ở các bài viết tiếp theo.

Cuối bài viết mình sẽ hướng dẫn một số kỹ thuật tối ưu Woocommerce cho phù hợp với thị trường Việt Nam.

Bây giờ, bạn vào Woocommerce -> Cài đặt, và sẽ xem chi tiết các thiết lập ở phần Chung

1. Cài đặt Chung

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-1

a. Tùy chọn chung

Khu vực mặc định: Ở đây bạn chọn khu vực mặc định cho cửa hàng của bạn. Thông tin này là căn cứ để tính thuế và phí giao nhận.

Khu vực bán hàng: Danh sách các quốc gia mà muốn bán hàng tới. Chọn tất cả các quốc gia, tất cả quốc gia ngoại trừ quốc gia cụ thể hay một số quốc gia cụ thể.

Shipping location(s) (Khu vực bán hàng): Thiết lập quốc gia mà bạn muốn ship hàng tới.

Default Customer Location (Địa chỉ khách hàng mặc định): Phần này xác định vị trí của khách hàng và tự điền vào khi khách hàng đặt hàng.

Kích hoạt thuế: Nếu bạn muốn sử dụng chức năng tính thuế, hãy chọn thiết lập này.

Thông báo cửa hàng: Cho phép hiển thị dòng thông báo bằng văn bản trên toàn cửa hàng.

b. Tùy chọn tiền tệ

Tiền tệ: Loại tiền tệ mà cửa hàng của bạn giao dịch

Vị trí tiền tệ: quản lý việc hiển thị biểu tượng tiền tệ

Dấu cách phần ngàn: Dấu ngăn cách đơn vị hàng nghìn trên giá sản phẩm

Dấu thập phân: Dấu ngăn cách đơn vị thập phân trên giá sản phẩm

Số đơn vị thập phân: Thiết lập số thập phân được hiển thị trên giá. Việt Nam không hỗ trợ giá có thập phân nên giá trị bạn nhập vào là 0.

2. Cài đặt sản phẩm

Cài đặt sản phẩm chia thành 4 mục con dưới dạng các liên kết ở phần đầu. Click vào mỗi mục để đi tới màn hình quản lý tương ứng

a. Chung

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-2

Đo lường

Đơn vị trọng lượng: Chọn loại đơn vị tính trọng lượng của sản phẩm. Thông tin được sử dụng cho tính phí giao nhận.

Đơn vị kích thước: Chọn loại đơn vị tính kích thước của sản phẩm. Thông tin được sử dụng cho tính phí giao nhận.

Đánh giá

Kiểm soát việc xếp hạng sản phẩm

b. Hiển thị

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-3

Ở đây là những thiết lập kiểm soát việc hiển thị sản phẩm ra bên ngoài website

Cửa hàng & Thời trang sản phẩm

Trang cửa hàng: Chọn trang bạn muốn làm cửa hàng (hiển thị các sản phẩm mới nhất có phân trang)

Hiển thị trang cửa hàng: Chọn thông tin nào bạn muốn hiển thị trên trang cửa hàng.

Kiểu hiển thị danh mục mặc định: Chọn thông tin nào mà khách hàng sẽ nhìn thấy khi duyệt danh mục sản phẩm.

Kiểu sắp xếp sản phẩm mặc định: Chọn kiểu sắp xếp sản phẩm.

Thêm vào giỏ: Có 2 lựa chọn khách hàng chuyển đến trang giỏ hàng ngay sau khi bổ sung thành công. Hoặc kích hoạt chức năng AJAX khi thêm giỏ hàng (không cần tải lại trang)

Hình ảnh sản phẩm

Các thiết lập chi phối kích thước hình ảnh của các sản phẩm hiển thị ra bên ngoài website.

Bắt buộc cắt ảnh: Tùy chọn này nghĩa ảnh bạn upload sẽ được cắt để có kích thước chính xác bạn cài đặt. Nếu không chọn, ảnh sẽ được thu lại về kích thước được cài đặt mà không cắt ảnh nhưng sẽ không đúng 100%.

Ảnh catalog: Thiết lập kích thước ảnh sử dụng khi hiển thị danh sách sản phẩm

Ảnh sản phẩm đơn lẻ: Thiết lập kích thước ảnh khi nó hiển thị đầy đủ trong trang chi tiết sản phẩm.

Hình thu nhỏ sản phẩm: Thiết lập kích thước của ảnh thu nhỏ sản phẩm ở phần thư viện ảnh sản phẩm.

Thư viện ảnh sản phẩm: Đánh dấu bật lightbox nếu bạn muốn sử dụng hiệu ứng light box trình diễn ảnh khi click vào ảnh ở thư viện ảnh sản phẩm.

Lưu ý: Sau khi thay đổi kích thước ảnh, bạn cần phải tái tạo lại hình ảnh trong thư viện bằng việc sử dụng plugin Regenerate Thumbnail.

c. Kiểm kê kho hàng

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-4

Quản lý kho hàng: Đánh dấu nếu bạn muốn sử dụng chức năng quản lý sản phẩm trong kho hàng.

Thời gian giữ hàng: Thiết lập thời gian giữ hàng khi hàng khách hàng chưa thanh toán. Nếu quá thời gian thì đơn hàng sẽ bị hủy. Thời gian tính bằng phút. Mặc định là 60 phút.

Thông báo: Tùy chọn gửi thông báo khi sản phẩm sắp hết hàng và khi hết hàng

Người nhận thông báo: Địa chỉ email của người nhận thông báo Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Ngưỡng sắp hết hạn: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận được thông báo sắt hết hàng

Ngưỡng hết hàng: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận được thông báo hết hàng

Mức độ hiển thị hết hàng: Đánh dấu nếu bạn muốn ẩn các sản phẩm đã hết hàng.

Định dạng hiển thị hàng hóa: Thiết lập cách hiển thị tình trạng sản phẩm trong kho hàng trên giao diện người sử dụng.

d. Sản phẩm có thể tải về

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-5

Phương thức tải tập tin: Chọn phương thức tải tập tin đối với sản phẩm tải về. Trong đó phương thức X-Accel-Redirect/X-Sendfile giúp bạn chuyển hướng nội bộ để giấu đường dẫn gốc.

Hạn chế truy cập: Đánh dấu nếu bạn muốn khách hàng phải đăng nhập mới tải được tập tin.

3. Tối ưu Woocommerce cho phù hợp với thị trường Việt Nam

Hiện tại, một số phần hiển thị của Woocommerce không phù hợp lắm cho thị trường Việt Nam. Cụ thể Việt Nam không cần mã bưu chính, và phải có danh sách tỉnh thành Việt Nam. Thêm nữa chúng ta nên sửa lại phần dịch cho phù hợp hơn ví dụ dịch chữ Tiểu bang thành Tỉnh thành, Tỉnh thành/thành phố thành quận huyện.

Trước hết để hiển thị danh sách tỉnh thành của Việt Nam bạn cần cài plugin Vietnam Woocommerce Currency.

Plugin Vietnam Woocommerce Currency

Đây là plugin của tác giả ThachPham với những chức năng chính sau:

  • Thêm danh sách tỉnh thành của Việt Nam vào phần Bang/Hạt
  • Có thể sử dụng phương thức thanh toán qua Paypal với tiền tệ Việt Nam vì nó có phần chuyển qua USD với tỉ giá bạn thiết lập.
  • Thêm tiền tệ VND cho Woocommerce. Cái này phiên bản Woocommerce mới nhất đã hỗ trợ rồi nên không cần thiết nữa.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ nhìn thấy thay đổi ở phần chọn khu vực mặc định như bên dưới:

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-6

Bạn cũng có thể thiết lập tỷ giá USD để sử dụng được cổng thanh toán Paypal ở menu Woocommerce VND

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-7

Lưu ý: Hiện tại có một vài tỉnh thành bị thiếu, bạn có thể thêm thủ công bằng sửa lại code của plugin tại Chỉnh sửa (Gói mở rộng -> Đã cài đặt, Click link Chỉnh sửa ở dưới plugin)

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-8

Sửa các tên trường địa chỉ và xóa mã bưu chính

Đây là đoạn code giúp bạn đổi tên lại phần Bang/Hạt và Thành Phố trong Woocommerce cho phù hợp với Việt nam.

/**
* Ẩn mã bưu chính
* Ẩn địa chỉ thứ hai
* Đổi tên Bang / Hạt thành Tỉnh / Thành
* Đổi tên Tỉnh / Thành phố thành Quận / Huyện
*
*
* @hook woocommerce_checkout_fields
* @param $fields
* @return mixed
*/
function tp_custom_checkout_fields( $fields ) {
// Ẩn mã bưu chính
unset( $fields['postcode'] );
// Ẩn địa chỉ thứ hai
unset( $fields['address_2'] );
// Đổi tên Bang / Hạt thành Tỉnh / Thành
$fields['state']['label'] = 'Tỉnh / Thành';
// Đổi tên Tỉnh / Thành phố thành Quận / Huyện
$fields['city']['label'] = 'Quận / Huyện';
return $fields;
}
add_filter( 'woocommerce_default_address_fields', 'tp_custom_checkout_fields' );

Nếu bạn xem bài Hướng dẫn sử dụng theme Storefront, mình có đề cập đến plugin Theme Customisations như là cách tùy biến theme để không bị mất code khi cập nhật.

Bạn copy đoạn code vào custom/functions.php

Sau khi thêm code, bạn bổ sung ít code CSS cho hiển thị gọn gàng hơn. Code bạn để trong file custom/style.css.

#billing_city_field,#shipping_city_field {
float: none;
width: 100%;
}

Sau khi thêm xong, bạn ra trang thanh toán để xem thành quả:

thiet-lap-co-ban-trong-woocommerce-9

Như bạn thấy thông tin địa chỉ thanh toán đã phù hợp hơn với thị trường Việt Nam

Lưu ý: Plugin Woocommerce Checkout Manager hỗ trợ bạn quản lý và tùy biến lại trường ở màn hình thanh toán. Bản pro sẽ có nhiều chức năng hơn.

Lời kết

Như vậy, bạn đã biết chi tiết về một vài thiết lập cơ bản trong Woocommerce. Thêm vào đó, bạn cũng biết được các tùy chỉnh Woocommerce cho phù hợp với việc bán hàng ở thị trường Việt Nam.

Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy để lại comment bên dưới.

Xem bài trong seriesPhần trước: Woocommerce: Hướng dẫn sử dụng theme StoreFrontPhần kế tiếp: Hướng dẫn thiết lập thuế trong Woocommerce