Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS 7

Bài này thuộc phần 4 của 7 trong series LEMP cho CentOS 7

Ở các bài trước chúng ta đã setup xong LEMP. 

Trong bài này chúng ta bắt tay vào cài đặt WordPress trên CentOS 7.

Tạo cơ sở dữ liệu ​

Đăng nhập vào MariaDB​ với user root. 

mysql -u root -p

Tạo một cơ sở dữ liệu có tên là wordpress. Thay đổi tên cơ sở dữ liệu cho phù hợp với nhu cầu: 

CREATE DATABASE wordpress;

Tạo user: 

CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wppassword';

Cấp quyền cho user truy cập cơ sở dữ liệu rồi thoát Maria DB

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wppassword'; FLUSH PRIVILEGES; exit;

Cài đặt WordPress

​Truy cập vào thư mục chứa source code của website mà bạn đã tạo ra trong bài này: (thay domain bằng cái của bạn) 

cd /home/nginx/khamphaso.com/public_html

Tải về bản WordPress mới nhất: 

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén: 

tar -zxvf latest.tar.gz

Di chuyển ra thư mục gốc public_html và xóa thư mục wordpress rỗng: 

mv wordpress/* /home/nginx/khamphaso.com/public_html && rm -rf wordpress

Gắn user và group nginx cho các file và thư mục: 

chown -R nginx:nginx *

Bây giờ truy cập đường dẫn http://your_domain.com và cài đặt WordPress qua giao diện web như bình thường. 

Cấu hình NGINX cho WordPress

Nginx không sử dụng file .htaccess như Apache để thực hiện các việc như rewrite đường dẫn, bảo mật..

Đầu tiên bạn cần thiết lập rule permalink cho Nginx để tránh lỗi 404.

Mở file /etc/nginx/domains/your_domain.com.conf, ví dụ của mình /etc/nginx/domains/khamphaso.com.conf:

Rồi tìm thấy đoạn location và thay như bên dưới:

try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
cài dặt wordpress trên centos 7 1

Khởi động lại nginx: systemctl restart nginx

Cấu hình nginx cho các plugin quan trọng (W3 Total Cache...)

Một số plugin như W3 Total Cache có hỗ trợ Nginx bằng cách viết các rule của nó vào file nginx.conf trong thư mục public_html. Nếu chưa có nó sẽ tự tạo.

Việc chúng ta là include file này vào trong file cấu hình nginx cho domain.

Đầu tiên chúng ta mở file cấu hình nginx cho WordPress. Nếu chưa có thì nano sẽ tạo cho chúng ta: ​

nano /home/nginx/khamphaso.com/public_html/nginx.conf

Cấp quyền cho nginx ghi file: 

chown nginx:nginx /home/nginx/khamphaso.com/public_html/nginx.conf

Mở file /etc/nginx/domains/khamphaso.com.conf và thêm vào như sau: 

cài dặt wordpress trên centos 7

Khởi động lại nginx: systemctl restart nginx. 

Bây giờ bạn chỉ cần cài plugin W3 Total Cache bạn sẽ thấy nó sẽ ghi nội dung vào file nginx.conf nhưng bạn cần phải restart lại nginx để hoạt động được.

Đối với những plugin không hỗ trợ viết rule cho Nginx, bạn có thể sử dụng công cụ này để lấy code cấu hình. ​

Đến đây bạn đã hoàn tất việc cài đặt WordPress trên CentOS 7. 

Nếu bạn còn thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới. ​

Xem bài trong seriesPhần trước: Cách cấu hình Nginx để tối ưu hóa hiệu suấtPhần kế tiếp: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Zend OPcache