Học sử dụng VPS Linux (Máy chủ Linux) cho người mới

Nếu bạn mới tiếp xúc với VPS Linux (hay còn gọi máy chủ Linux), tập các bài viết trong bài này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc sử dụng VPS

​1. Đăng ký VPS

Nếu bạn muốn thuê dịch VPS giá rẻ chất lượng tham khảo:

​Các nhà cung cấp VPS giá rẻ tốt nhất.

2. Linux cơ bản

Kết nối máy chủ Linux sử dụng MobaXTerm

3. Cài đặt web server

EasyEngine - Script cài web server tốt nhất cho WordPress (sử dụng LEMP)

Cài đặt HocVPS trên CentOS

Cài đặt VPSSIM trên CentOS

Xây dựng website WordPress trên OpenLiteSpeed​

Cài đặt LEMP trên CentOS​

4. Bảo mật máy chủ Linux

Cài đặt và cấu hình tường lửa CSF​

Kết nối SSH dùng SSH Key​

Một số bài viết hữu ích khác: 

Những việc bạn cần làm sau khi thuê VPS​

​eXtplorer - Công cụ quản lý file toàn diện

Sử dụng Rclone để backup VPS lên Google Drive​