HawkHost thay đổi cách thức cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

Vào tháng 2 năm 2016, HawkHost đã chính thức tích hợp chứng chỉ Let's Encrypt trong cPanel. 

Ý tưởng ban đầu là bạn sẽ thủ công cài đặt chứng chỉ này như mình đã hướng dẫn ở đây.

Nhưng may mắn cPanel đã hỗ trợ cài đặt chứng chỉ tự động cho domain được add vào hosting. Mình đã từng biết cách này ở một số dịch vụ trong nước như Ftech hay HostVN.

Nhưng HawkHost ngon hơn ở chỗ:

Hãng vẫn cung cấp giao diện cho bạn nhiều kiểm soát hơn trong quá trình cài đặt chứng chỉ Let's Encrypt tự động.

Về cơ bản từ giờ bạn không cần phải cài đặt Let's Encrypt thủ công nữa. Nếu bạn mua hosting thì domain chính sẽ tự động cài đặt chứng chỉ Let's Encrypt này.

Còn nếu bạn add thêm domain như add-on domain chứng chỉ cũng cài đặt tự động. ​Bạn không phải động tay động chân gì cả. 

Bạn chỉ còn mỗi việc cài thêm plugin Really Simple trong WordPress là xong.

Tuy nhiên chúng ta cũng khám phá thêm giao diện mà HawkHost giúp bạn kiểm soát quá trình cài đặt chứng chỉ Let's Encrypt tự động. ​Từ đó nếu quá trình tự động có lỗi gì bạn cũng dễ fix hơn. 

Hiện tại tình trạng chứng chỉ SSL sẽ nằm ở phần SSL/TLS Status.​

hawkhost thay đổi cách cài đặt chứng chỉ lets encrypt 1

Click vào đó bạn sẽ được chuyển sang màn hình trạng thái chứng chỉ như thế này: 

hawkhost thay đổi cách cài đặt chứng chỉ lets encrypt 2

Điểm dở của quá trình cài đặt tự động: 

Như bạn biết chúng ta thường cài đặt chứng chỉ Let's Encrypt cho domain www và non-www ví dụ như codermaterial.com và www.codermaterial.com.

Nhưng bây giờ chế độ tự động sẽ cài đặt tất cả subdomain dẫn tới báo lỗi  như ảnh chụp. Dĩ nhiên bạn không cần phải để tâm lỗi này làm gì vì chúng ta không muốn cài đặt chứng chỉ Let's Encrypt cho chúng.

Trong lần cập nhật này HawkHost sẽ gửi email báo lỗi như vậy. Bạn có thể cấu hình khi nào nhận email như bên dưới. Nhưng ở đây bạn có thể click ​Exclude from AutoSSL để loại bỏ subdomain khỏi quá trình cài đặt tự động. 

Ở đây bạn có thể chủ động cài đặt chứng chỉ Let's Encrypt thủ công như cũ thông qua Run AutoSSL.​

HawkHost sẽ gửi email thông báo tình trạng SSL. Tuy nhiên nếu bạn không muốn nhận quá nhiều email bạn có thể vào phần contact cấu hình lại​

hawkhost thay đổi cách cài đặt chứng chỉ lets encrypt 3

Thay đổi lại tùy chọn theo ý muốn

hawkhost thay đổi cách cài đặt chứng chỉ lets encrypt 4

Đó là những tất cả những thay đổi trong cài đặt chứng chỉ Let's Encrypt của HawkHost.