Google phát hành công cụ SEO đo 10 thông số SEO

Gần đây Google có phát hành một công cụ SEO Audit mới. Công cụ này được phát hành ở dạng một plugin cho trình duyệt Chrome. 

Nó có tên gọi là Lighthouse.

Nghe có vẻ hấp dẫn phải không?

Nhưng tool này chỉ mang tính cơ bản thôi. Nó còn xa mới là công cụ SEO chuyên nghiệp.

Nhưng mình thấy nó cũng đáng để thử.

Cụ thể Lighthouse có thể thực hiện audit cho nhiều hạng mục như: peformance, progressive web apps, accessibility, best practices​ và SEO. Đây là màn hình report của tool: 

plugin lighthouse seo

Đây là 10 chỉ số SEO mà Google Lighthouse có thể audit cho bạn: 

  1. Meta Viewport Element
  2. Title Element
  3. Meta Description
  4. Page has successful HTTP status code
  5. Links have descriptive text
  6. Page isn’t blocked from indexing
  7. Document has a valid hreflang
  8. Document has a valid rel=canonical
  9. Document uses legible font sizes
  10. Document avoids browser plugins

​Google vẫn đang phát triển tool này. Hi vọng trong tương lai Google sẽ bổ sung thêm nhiều chỉ số hữu ích về SEO. 

Bạn nghĩ sao về tool này? Chia sẻ quan điểm của bạn bên dưới. ​