Cách thiết lập giảm giá khi chọn phương thức thanh toán

Trong bài thiết lập thanh toán trong Woocommerce, mình có nhận được bình luận của một bạn độc giả. 

Tình huống của bạn đó như thế này:

Làm thế nào để thiết lậ​p giảm giá khi chọn một phương thức thanh toán như thanh toán qua thẻ Visa: 

thiết lập giảm giá khi chọn phương thức thanh toán 2

Hay thiết lập chi phí khi thanh toán khi nhận hàng. 

thiết lập giảm giá khi chọn phương thức thanh toán 1

Để giải quyết vấn đề này, bạn dùng plugin Payment Gateway Based Fees and Discounts for WooCommerce.

Cách thiết lập chi phí hay giảm giá khi chọn phương thức thanh toán

Như tiêu đề plugin cho phép bạn thiết lập chi phí (fee) hoặc giảm giá (discount) khi khách hàng chọn phương thức thanh toán. 

Đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin như bình thường.

Ở đây mình ví dụ thiết lập giảm giá khi chọn phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Bạn tự khám phá thêm nhiều tính năng và cấu hình khác của plugin.

​Đi tới Woocomerce -> Settings. Bạn sẽ nhìn thấy tab mới Payment Gateway Based Fees and Discounts.

Chọn hình thức thanh toán bạn muốn tính phi hoặc giảm giá.

Nhập vào số âm là giảm giá. ​

Sau khi cấu hình lưu lại. ​

thiết lập giảm giá khi chọn phương thức thanh toán 3

Bây giờ bạn ra màn hình thanh toán, chọn phương thức thanh toán để xem thành quả: 

thiết lập giảm giá khi chọn phương thức thanh toán 4

Chúc bạn thành công!

Nếu trong quá trình sử dụng còn điểm nào chưa hiểu bạn cứ để lại bình luận. ​