Cách chèn code snippet từ web vào website WordPress của bạn

Một tình huống khá phổ biến:

Bạn đang gặp vấn đề với website WordPress. Bạn đang tìm kiếm giải pháp trên Google. Bạn tìm được bài hướng dẫn xem chừng có thể giải quyết vấn đề của bạn.

Nhưng có một vấn đề:

Bài hướng dẫn yêu cầu bạn chèn code snippet vào file functions.php của website.

Điều này quá đơn giản nếu bạn biết code hoặc đã tìm hiểu WordPress một thời gian.

Nhưng bạn không biết gì về code. Vậy làm thế nào để chèn code mà không chết website?

Bạn sẽ biết cách làm trong bài viết này.

Cách chèn code snippet từ web vào website WordPress

Đầu tiên bạn cần phải xác định file functions.php nằm ở đâu, đúng không nào?

File này nằm ở thư mục /wp-content/themes/yourthemename/. Đừng nhầm với file functions.php nằm ở thư mục /wp-includes/

Trước khi xắn tay vào thêm code vào file này.

Bạn cần làm một việc:

Bạn hãy tạo child theme. Nếu không làm như vậy mọi thay đổi của bạn sẽ mất đi khi bạn cập nhật theme của mình.

Về cách truy cập file functions.php, bạn có 2 cách lựa chọn: dùng FTP hoặc File Manager. Cá nhân mình yêu thích cách dùng FileManager hơn.

Lưu ý: bạn cũng có thể thêm code snippet vào file functions.php thông qua WordPress admin. Cụ thể bạn đi tới Appearance -> Editor. Xác định và mở file functions.php ra. Vì lý do bảo mật mình khuyên bạn nên tắt tính năng editor này trong WordPress Admin.

Bây giờ bạn đã xác định được file functions.php.

Đã đến lúc chúng ta chèn code.

Thông thường các bài hướng dẫn trên mạng sẽ có 2 hình thức code snippet.

Thứ nhất bạn sẽ nhìn thấy code như sau:

Ở đoạn code trên bạn sẽ nhìn thấy thẻ <?php là thẻ mở của code php và ?> thẻ đóng của đoạn code php.

Đối với code như vậy bạn chỉ cần copy phần thân code. Bỏ qua thẻ mở và thẻ đóng.

Sau đó paste vào cuối file functions.php. Lưu lại thay đổi của bạn. Thế là xong.

Một dạng code snippet khác như sau:

function custom_loginlogo() {
echo '';
}
add_action('login_head', 'custom_loginlogo');

Hình thức này tác giả không có thẻ đóng và thẻ mở của code php. Bạn chỉ cần copy nguyên si như vậy và chèn vào cuối file functions.php. Thế là xong.

Trong trường hợp sau khi thêm code website của bị chết. Đừng quá lo lắng. Nguyên nhân có khả năng bản thân code của tác giả có lỗi cú pháp.

Bạn chỉ cần dùng FTP hay File Manager truy cập lại file functions.php và remove đoạn code là xong.

Bạn đã từng gặp lỗi khi chèn code từ mạng vào website WordPress? Cách giải quyết của bạn là gì? Hãy chia sẻ nó ở phần comment bên dưới.

icon made by http://www.flaticon.com/authors/madebyoliver from ww.flaticon.com