Cách cấu hình Memcached sử dụng Unix Socket tăng tốc độ website

Memcached giúp tăng tốc độ website nhất là website bán hàng lên rất nhiều.

Đặc biệt Memcached sử dụng Unix Socket cho tốc độ nhanh hơn 33% so với TCP socket (mặc định khi cài đặt Memcached).

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cấu hình Memcached sử dụng Unix Socket trên máy chủ cài CentOS.

Bạn nhớ đọc bài hướng dẫn cài đặt Memcached trên máy chủ Linux cài HocVPS. 

Bài viết này sẽ dựa trên bài viết trên.

Cách cấu hình Memcached sử dụng Unix Socket

Mình có tham khảo bài này.

Sau đây mình note lại một vài bước cấu hình.

Đầu tiên bạn sao chép file cấu hình service memcached sang /etc/systemd/system/. Do vậy phần cấu hình thêm vào không mất đi khi cập nhật hệ thống.

Bạn bổ sung dòng sau vào phần [Service]:

File hoàn chỉnh sẽ như thế này:

Bạn cần disable và enable service memcached để sử dụng /etc/systemd/system/memcached.service 

Bây giờ bạn mở file cấu hình memcached ( /etc/sysconfig/memcached) lên và thay đổi phần OPTIONS như sau:

Thay đổi cấu hình cho tool phpMemcachedAdmin

Để phpMemcachedAdmin kết nối với Memcached qua Unix Socket. bạn đi tới Editing Configuration.

Phần IP/Hostname: paste unix:////var/run/memcached/memcached.sock

Phần Port: để là 0

Click vào nút Save Servers Configuration để lưu lại cấu hình. Bây giờ Tool này sẽ kết nối Memcached thành công.

Cài đặt plugin WordPress hỗ trợ Memcached sử dụng Unix Socket

Hiện tại W3 Total Cache không hỗ trợ Memcached sử dụng Unix Socket.

Theo mình biết Memcached Is Friend là plugin duy nhất hỗ trợ Memcached sử dụng Unix Socket.

Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin bạn chỉ cần thêm dòng code sau vào phần đầu file wp-config. php.

Bây giờ bạn vào Tools -> Memcached để kiểm tra xem kết nối thành công hay chưa như trong bài này.

Chúc bạn thành công!