Trang chủ Plugin WordPress

Plugin WordPress

Tập các bài hướng dẫn về sử dụng WordPress Plugin

plugin dành riêng cho site

Plugin WordPress dành riêng cho site là gì? Vì sao bạn nên tạo nó?

Trong quá trình quản trị một website WordPress, chúng ta thường có xu hướng thêm code vào file functions.php. Cách làm này để bổ sung thêm tính năng vào website. Nhưng cách làm...

Coupon, Mã giảm giá