Trang chủ Máy chủ Linux

Máy chủ Linux

Tổng hợp kiến thức, thủ thuật dùng VPS

cài đặt apache tomcat 9 trên centos 7 11

Cách cài đặt Apache Tomcat 9 trên CentOS 7

Apache Tomcat là web server dùng để chạy các ứng dụng web viết bằng Java. Apache Tomcat triển khai các công nghệ liên quan đến Java như Servlet, JSP. Tính đến thời điểm bài viết...
Hướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên Centos 7

Hướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên Centos 7

Node.js là Javascript runtime xây dựng trên bộ máy Javascript V8 của Chrome. Node.js cho phép bạn xây dựng nhiều kiểu ứng dụng phía máy chủ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với Node.js...

Coupon, Mã giảm giá