Hướng dẫn cài đặt WordPress trong web server OpenLiteSpeed

Bài này thuộc phần 3 của 4 trong series Hướng dẫn sử dụng OpenLiteSpeed

Chuẩn bị

Trước khi bắt tay vào cài đặt WordPress bạn cần chuẩn bị những thứ sau:

Lưu ý: Bạn linh hoạt thay đổi những thông số cho phù hợp với hoàn cảnh của bạn như tên cơ sở dữ liệu.

Cách cài đặt WordPress trong OpenLiteSpeed

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu

Đăng nhập Maria DB với user root:

Tạo một cơ sở dữ liệu wordpress:

Tạo user:

Cấp quyền cho user:

Bước 2: Cài đặt WordPress:

Truy cập document root:

Tải về bản WordPress mới nhất:

Giải nén:

Di chuyển ra thư mục gốc html và xóa thư mục wordpress rỗng:

Cấp quyền cho thư mục

CentOS:

Ubuntu:

Bây giờ bạn có thể cài đặt WordPress trên trình duyệt như bình thường.

Bước 3: Cấu hình WordPress hoạt động với OpenLiteSpeed.

Trong phần này chúng ta sẽ cấu hình OpenLiteSpeed để sử dụng module cache (OpenLiteSpeed không có module LSCache như bản Enterpise nhưng nó cũng có module cache với chức năng tương tự), file .htaccess, cũng như sử dụng plugin LiteSpeed Cache

Cấu hình module cache

Trong WebAdmin, đi tới Server Configuration > Modules. Click nút Add

cài đặt WordPress trong OpenLiteSpeed 5

Trường Module bạn nhập vào cache.

Trường module Parameters bạn copy và paste thông tin sau:

Click nút Save để lưu lại cấu hình.

Cấu hình sử dụng file .htaccess

Đi tới Virtual Hosts. Click nút View cho Virtual Host bạn cần thêm Rewrite Rules:

cài đặt WordPress trong OpenLiteSpeed 1

Chuyển sang tab Rewrite rồi chọn Edit

cài đặt WordPress trong OpenLiteSpeed 2

Chọn nút Yes rồi click nút Save:

cài đặt WordPress trong OpenLiteSpeed 3

Click vào Edit ở phần Rewrite Rules và thêm:

cài đặt WordPress trong OpenLiteSpeed 7

Click nút Graceful Restart.

Bây giờ bạn cấu hình Permalink trong WordPress xem có còn lỗi 404 không.

Cài đặt LiteSpeed Cache

Cài đặt và active LiteSpeed Cache như bình thường:

Mặc định LiteSpeed Cache đã hoạt động ngay khi kích hoạt xong.

Để kiểm tra xem LiteSpeed Cache đã hoạt động chưa làm như sau:

Bây giờ bạn mở một trình duyệt chưa đăng nhập quản trị website. Truy cập website và mở công cụ Inspect.

Nếu bạn nhìn thấy thông tin như phần mình khoanh trong hình, LiteSpeed Cache đã hoạt động OK rồi:

cài đặt WordPress trong OpenLiteSpeed 8

Mặc định Cache trong 604800 giây tương đương 7 ngày. Bạn có thể thiết lập lại trong phần cấu hình của plugin LiteSpeed Cache.

Đến đây bạn đã hoàn tất cài đặt một website WordPress trong OpenLiteSpeed.

Bạn cũng biết được cách cấu hình plugin LiteSpeed Cache hoạt động với OpenLiteSpeed.

Chú ý: Bạn chỉnh sửa lại cấu hình php.ini để tránh lỗi giới hạn upload file trong WordPress. Nhớ khởi động lại OpenLiteSpeed khi sửa xong file php.ini.

Nguồn tham khảo
http://open.litespeedtech.com/mediawiki/index.php/Help:How_To_Set_Up_LSCache_For_WordPress

Xem bài trong seriesPhần trước: Cách thêm website trong web server OpenLiteSpeedPhần kế tiếp: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Let’s Encrypt trong OpenLiteSpeed