Cài đặt WordPress với OpenLiteSpeed trên Ubuntu 16.04

OpenLiteSpeed là web server nhẹ và có tốc độ tải nhanh.

Nó có trang Web Admin giúp bạn dễ dàng cấu hình server mà không phải thao tác dòng lệnh. Cách sử dụng rất đơn giản và trực quan.

Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt WordPress với OpenLiteSpeed trên Ubuntu 16.04.

Cài đặt WordPress với OpenLiteSpeed trên Ubuntu 16.04

Bước 1: Chuẩn bị

Bạn cần chuẩn bị những thứ sau:

Bước 2: Cập nhật server

Bạn nên đảm bảo VPS của bạn đã được cập nhật. Chạy dòng lệnh sau:

Bước 3: Cài đặt OpenLiteSpeed, PHP 7.1 và Maria DB

OpenLiteSpeed có cung cấp sẵn một script One Click giúp bạn dễ dàng cài đặt OpenLiteSpeed, PHP 7.1 và Maria DB với chỉ một câu lệnh.

Tải về script với câu lệnh sau:

Để file script chạy được, dùng lệnh sau:

Cài đặt OpenLiteSpeed, PHP 7.1 và Maria DB với câu lệnh sau:

Gõ y khi được hỏi:

cài đặt WordPress với OpenLiteSpeed 3

OpenLiteSpeed cung cấp cho bạn công cụ quản lý server Web Admin (truy cập http://your_ip_address:7080). Bạn có thể thay đổi user/mật khẩu bằng lệnh sau:

Bước 4: Cấu hình OpenLiteSpeed listen ở port 80

Bạn xem phần chuyển cổng mặc định 8088 sang 80 trong bài này.

Bước 5: Thêm website vào OpenLiteSpeed

Thêm website như hướng dẫn trong bài này.

Bước 6: Cài đặt WordPress

Cài đặt WordPress như hướng dẫn trong bài này. 

Bước 7: Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt SSL miễn phí

Cài đặt và cấu hình chứng chỉ Let’s Encrypt như trong bài này.

Chúc bạn thành công!