Cài đặt theme/plugin bản quyền

Hi bạn,

Hiện tại, mình đang quảng bá cho một vài dịch vụ hosting có chất lượng và uy tín như bên dưới:

Khi bạn thuê các dịch vụ hosting trên với thời gian tối thiểu 1 năm qua link giới thiệu của mình, mình sẽ cài đặt cho bạn bất kỳ theme/plugin nào từ những nhà cung cấp bên dưới: 

Lưu ý: theme và plugin chỉ hỗ trợ thông qua hình thức cài đặt. Mình không gửi cho bạn file theme/plugin để bạn tự cài đặt. 

Sau khi bạn thuê thành công, hãy liên hệ với mình qua contact@thuthuatwp.com hoặc inbox fanpage