Cách cài đặt plugin và theme WordPress từ GitHub

GitHub không có gì xa lạ với dân lập trình. 

Nó là dịch vụ lưu trữ code miễn phí cho nhiều dự án mã nguồn mở.

GitHub sử dụng Git để kiểm soát phiên bản source code. Nói chung mình không sẽ không đi sâu vào GitHub vì nó chỉ dành cho lập trình viên.

Cái mà mình muốn đề cập ở đây:

Khá nhiều theme/plugin WordPress lại được đặt trên này thay vì WordPress

Vậy làm thế nào để cài đặt theme và plugin WordPress từ GitHub.

Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong bài này.

Cách cài đặt theme và plugin WordPress từ GitHub

Về cơ bản cài đặt plugin và theme từ GitHub giống với việc cài đặt plugin WordPress thủ công.

Đầu tiên bạn đi tới repository của theme/plugin từ GitHub. Nói đơn giản bạn truy cập trang chính của theme/plugin trên GitHub.

Ví dụ mình sẽ cài đặt plugin Memcached Is Friend.

Ngay khi bạn truy cập trang lưu trữ plugin trên GitHub, bạn click vào nút Download Zip.

cài đặt theme và plugin WordPress từ GitHub 1

Bây giờ đi tới WordPress Admin. Đi tới Plugins -> Add New.

Bạn cần thủ công upload plugin từ máy tính của bạn. Để làm việc này bạn cần click vào nút Upload Plugin.​

cài đặt theme và plugin WordPress từ GitHub 2

Click vào nút Choose File. Chọn file zip của plugin bạn vừa tải về. Sau đó bạn click vào nút Install Now.

WordPress sẽ tải file zip lên website của bạn, giải nén và cài đặt plugin.

Ngay khi xong, bạn chỉ cần click vào nút Activate Plugin để kích hoạt plugin.

Thế là xong.

Vấn đề cập nhật cho plugin và theme WordPress từ GitHub?

Mặc định WordPress không hiển thị update tự động cho plugin tải từ GitHub.

Việc bạn có nhận được cập nhật hay không phụ thuộc vào hoàn toàn vào lập trình viên.

Họ cần thêm code giúp bạn nhận được cập nhật tự động.

Trong vài tình huống bạn cần cài đặt plugin GitHub Updater để nhận được cập nhật.

Đến đây bạn đã biết cách cài đặt plugin và theme WordPress từ GitHub. ​