Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Zend OPcache

Bài này thuộc phần 5 của 7 trong series LEMP cho CentOS 7

Sau khi bạn đã cài đặt WordPress sử dụng LEMP trên CentOS 7, bạn cần tăng tốc website. 

Một trong kỹ thuật phổ biến là sử dụng Zend OPcache.

Như bạn đã biết code PHP phải trải qua quá trình thông dịch rồi mới chạy.

Nhờ có ZendOPcache, code PHP có thể thực thi luôn mà không cần phải thông dịch lại. Nhờ vậy tốc độ xử lý của website sẽ nhanh hơn.

Nếu bạn đã theo các bài viết LEMP của mình đến giờ phút này, thì chúng ta đã cài đặt module ZendOPcache.

Bạn có thể tham khảo lại phần cài đặt PHP 7.1.

Chúng ta sử dụng lệnh php-fmp -v để thấy Zend Opcache đã cài đặt: ​

cài đặt zend opcache trên centos 7

Để cho nó hoạt động tối ưu bạn cần thêm đoạn sau vào cuối file /etc/php.ini: ​

opcache.memory_consumption=128 opcache.interned_strings_buffer=8 opcache.max_accelerated_files=4000 opcache.revalidate_freq=60 opcache.fast_shutdown=1 opcache.enable_cli=1

Restart lại php-fpm: systemctl restart php-fpm

Để theo dõi tình trạng của Zend Opcache bạn có thể sử dụng plugin Opcache hoặc sử dụng web viewer opcache-uig by amnuts. Tham khảo các công cụ khác. 

Cách cài đặt: 

cd /home/nginx/khamphaso.com/public_html wget https://raw.githubusercontent.com/amnuts/opcache-gui/master/index.php -O opcache-gui.php

Truy cập đường dẫn :http://yourdomain.com/opcache-gui.php bạn sẽ thấy như sau: 

cài đặt zend opcache trên centos 7 1

Chúc bạn thành công. 

Xem bài trong seriesPhần trước: Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS 7Phần kế tiếp: Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 7