Cách thêm Widget cuối bài viết trong WordPress

Bạn đã từng nhìn thấy nhiều website có phần đăng ký email hay nút chia sẻ, chữ ký vân vân ở bên dưới bài viết. 

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách thêm khu vực widget sau bài viết.

Khu vực widget hay còn sidebar là nơi bạn có thể kéo thả bất cứ widget nào muốn.

​Chú ý một vài plugin đăng ký email, chia sẻ mạng xã hội đã có tùy chọn hiển thị cuối bài viết. Do vậy giải pháp này trong bài này không cần thiết. 

Đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Add Widget After Content. Ngay sau khi kích hoạt plugin, đi tới Appearance -> Widgets. Bạn sẽ nhìn thấy một vùng widget mới có tên là After Content.

Bây giờ bạn chỉ cần kéo thả widget bạn muốn. Sau đó bạn đi tới một bài viết bất kỳ, bạn sẽ thấy widget bạn vừa kéo vào sẽ hiển thị ở cuối bài viết. 

cách thêm widget cuối bài viết trong wordpress 1

Nếu bạn không muốn hiển thị vùng widget cuối bài viết cho một bài viết cụ thể, đi tới bài viết đó.

Plugin có tùy chọn cho phép bạn tắt hiển thị widget sau bài viết. ​

cách thêm widget cuối bài viết trong wordpress 2

Đơn giản chỉ có thế thôi. Bạn đã biết cách thêm widget vào cuối bài viết. Nếu bạn còn có cách nào hay thì chia sẻ thêm ở bình luận bên dưới.