Cách sửa tên hay xóa category Uncategorized trong WordPress

Bạn muốn thay đổi chuyên mục Uncategorized trong WordPress.

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đổi tên hay xóa chuyên mục này.

Category (chuyên mục) mặc định trong WordPress

Như bạn đã biết, category và tag là 2 hình thức phân loại trong WordPress. Và bài post của bạn phải nằm trong một category mặc định.

Mặc định, khi cài đặt WordPress, category mặc định này có tên là “Uncategorized” ("chưa phân loại" nếu giao diện của bạn là tiếng Việt). Nếu bạn quên không gán category cho bài viết của mình, nó sẽ thuộc category này.

Rõ ràng, bạn cần phải xử lý chuyên mục mặc định này. Có nhiều cách giải quyết. Thứ nhất, bạn có thể đổi thành tên có ý nghĩa hơn.

Thứ hai, bạn có thể xóa nó đi. Bình thường, thư mục này không thể bị xóa. Bạn chỉ có thể xóa nó khi sử dụng một category khác làm category mặc định.

Thay đổi tên Category Uncategorized

Thay đổi tên Category Uncategorized khá dễ dàng. Bạn thay đổi tên của nó giống như category bình thường khác.

Bạn vào Posts -> Categories, và click Edit trên Category Uncategorized

thay-doi-ten-uncategoried

Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy màn hình chỉnh sửa category. Bạn thay đổi tên thành thứ có ý nghĩa và thay đổi URL slug tương ứng.

thay-doi-ten-uncategoried-1

Có một vấn đề là với cách làm này. Nếu trang của bạn đã được đánh chỉ mục bởi Google, việc đổi tên category sẽ dẫn đến lỗi 404.

Ở phía dưới bài viết mình sẽ hướng dẫn cách chuyển hướng (redirect) trong WordPress để tránh lỗi này.

Thay đổi category mặc định trong WordPress

Bên trên, bạn đã biết cách thay đổi tên thư mục Uncategoried. Trong phần này, bạn sẽ học cách thay đổi category mặc định.

Để thay đổi category mặc định, bạn vào Settings -> Writing, chọn category bạn muốn làm category mặc định

thay-doi-ten-uncategoried-2

Sau khi thay đổi, bạn nhớ click nút Save Changes để lưu lại những thay đổi.

Bây giờ, khi bạn quên không gán category cho một bài viết, nó sẽ tự động gán cho category bạn vừa chọn

Bạn muốn đưa bài post ở category uncategoried sang category mặc định mới?

Nếu chỉ một vài viết, bạn có thể làm thủ công. Nếu số lượng bài viết lớn, bạn có thể tham khảo cách làm ở đây.

Sau khi thay đổi category mặc định, bạn có thể xóa category uncategorized. Các bài post sẽ tự động chuyển về category mặc định mới.

Chuyển hướng URL cho Uncategoried

Như mình đã nói ở trên, nếu Google đánh chỉ mục trang web của bạn, việc thay đổi tên hay xóa category Uncategorized có thể dẫn đến lỗi 404.

Cách giải quyết lỗi kiểu này bạn sẽ thực hiện chuyển hướng người dùng sang category mới.

Plugin đơn giản thực chuyển hướng là Simple 301 Redirects Plugin. Bạn có thể tham khảo cách cài đặt plugin trong WordPress nếu chưa rõ.

Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin, bạn vào Settings -> 301 Redirects để thực hiện chuyển hướng.

thay-doi-ten-uncategoried-3

Ở phần Request bạn nhập vào đường dẫn cũ. Ví dụ: nếu đường dẫn cũ là http://yourdomainname.com/category/uncategoried, bạn nhập vào /category/uncategoried/.

Ở phần destination bạn nhập vào đường dẫn đầy đủ cho category mặc định mới. Ví dụ: http://yourdomainname.com/categorry/blogging

Click Save Changes để lưu lại thay đổi. Bây giờ nếu người dùng truy cập vào chuyên mục uncategorized sẽ được chuyển hướng sang URL mới.

Lời kết

Với bài hướng dẫn, chắc chắn bạn đã biết cách thay đổi tên category Uncategoried. Nếu không thích đổi tên, bạn cũng đã biết cách sử dụng một category mặc định khác để thay thế. Và sau đó bạn có thể xóa category Uncategorized.

Cuối cùng, bạn biết cách chuyển hướng người dùng. Do vậy bạn không lo những thay đổi của mình gây ra lỗi 404.

Nếu bạn yêu thích bài viết, hãy chia sẻ nó cho những người có cùng quan tâm.