Cách sử dụng shortcode ở sidebar của WordPress

Bạn muốn biết cách sử dụng shortcode trong widget ở phần siderbar của WordPress. Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng shortcode ở phần sidebar.

Shortcode là gì?

Shortcode trong WordPress là một vài dòng code cho phép bạn làm nhiều thứ mà không cần mất nhiều sức. Shortcode bắt đầu có mặt từ WordPress 2.5. Lý do để có tính năng này là cho phép mọi người thực thi code trong post, page và widget WordPress mà không cần code một cách trực tiếp.

Điều này cho phép bạn nhúng file hoặc đối tượng mà bình thường ra cần phải rất nhiều code. Với shortcode bạn chỉ cần một dòng code giống như nhúng một video sẽ như thế này

[video]

Shortcode có thể có thuộc tính. Ví dụ shortcode nhúng video có thuộc tính src như thế này:

[video src="video-source.mp4"]

Bạn có xem thêm những shortcode có sẵn trong WordPress.

Bây giờ chúng ta cùng xem qua cách thêm shortcode vào phần widget sidebar của WordPress.

Cách 1: Thêm shortcode trong WordPress sidebar sử dụng Widget Text

Đầu tiên bạn cần rê thả widget Text vào phần sidebar bằng cách đi tới Appearance -> Widgets trong WordPress Admin.

Sau khi thêm widget, bạn đơn giản thêm shortcode bạn muốn như thế này:

cách sử dụng shortcode 2

Click nút Save và ra giao diện website test lại.

Cách 2: Thêm shortcode trong WordPress sử dụng widget HTML tùy biến

Có những lúc bạn muốn thêm HTML tùy biến xung quanh shortcode. Điều này có thể không làm việc với widget Text như trên.

Trong tình huống này, bạn có thể thêm shortcode sử dụng widget HTML tùy biến.

Mặc định shortcode không được thực thi trong widget HTML tùy biến.

Để thay đổi điều này, bạn cần thêm code sau vào file funtions. php hoặc plugin cụ thể trang:

Bây giờ bạn có thể sử dụng shortcode bình thường trong widget HTML:

cách sử dụng shortcode 3

Đó là tất cả. Bạn đã biết cách sử dụng shortcode ở widget sidebar của WordPress