Cách đổi tên ảnh và file media trong WordPress

WordPress cho phép bản thay đổi thuộc tính alt và title của ảnh sau khi bạn upload. Nhưng nó lại không có tùy chọn thay đổi tên ảnh. 

Vậy làm thế nào để thay đổi tên ảnh sau khi upload lên website.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi tên ảnh và file media trong WordPress

​Đầu tiên, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Media File Renamer. 

Ngay sau khi kích hoạt bạn đi tới Media -> Library.

Nếu màn hình Media Library vẫn ở dạng grid bạn chuyển sang dạng list.

cách tên ảnh và file media trong WordPress 1

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy ​một cột mới có tên gọi là Rename. 

cách tên ảnh và file media trong WordPress 3

Plugin sẽ tìm kiếm những file có title và tên file không trùng khớp. Nếu tìm được, nó sẽ hiển thị một nút Rename now. Khi click vào đó bạn sẽ thay đổi tên file trùng với title.

cách tên ảnh và file media trong WordPress 2

Ngoài ra bạn có thể vào Media -> Renamer để thay đổi tên file hàng loạt. 

cách tên ảnh và file media trong WordPress 2

Bản miễn phí không cho phép bạn thay đổi tên file thủ công. 

Cũng theo tác giả plugin, khi bạn thay đổi tên file tất cả tham chiếu tới file cũng sẽ được cập nhật trong bài viết.

Nhưng tác giả không đảm bảo không làm việc trong 100% vẫn có trường hợp đặc biệt. Vì vậy bạn nên thử thay đổi một vài file, sau đó kiểm tra lại bài viết xem có được cập nhật hay không.

Nhớ backup cẩn thận khi thực hiện thay đổi. 

Đó là tất cả. Mình hi vọng bài viết giúp bạn biết cách thay đổi tên ảnh và file media trong WordPress. ​