Cách bắt và ẩn thông báo không mong muốn trong WordPress Admin

Sau khi sử dụng WordPress một thời gian, bạn sẽ nhận thấy:

Khu vực WordPress nhanh chóng lộn xộn như một bãi rác thải.

Bởi có quá nhiều thông báo xuất hiện. Những thông báo kiểu như thế này: ​

ẩn thông báo WordPress Admin 1

Ví dụ của mình ở trên chỉ có hai. Nhưng thực tế của bạn có thể nhiều hơn rất nhiều. 

Các tác giả plugin thường cố tận dụng kiểu thông báo này  để mời chào bạn mua add-on hay phiên bản trả phí.

Phần lớn những thông báo này không có nhiều giá trị đối với bạn. Tất nhiên có một vài thông báo có giá trị kiểu như lỗi nào đó bạn cần chú ý và fix.

Nhưng số lượng thông báo có giá trị thường rất ít. Cảm giác chung là bạn thấy hơi phiền toái khi làm việc thường xuyên trong WordPress Admin.

Plugin mới trên WordPress Repository có tên Dobby sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Dobby sẽ bắt lấy những thông báo trong WordPress và giữ chúng ẩn ở dưới một nút "Reveal". Nghĩa là nếu bạn muốn nhìn lại thông báo bạn cần click vào cái nút này​.

Dobby sẽ bắt lấy tất cả thông báo được in thông qua các hook như net_admin_notices, user_admin_notice, admin_notices, và all_admin_notices. ​

ẩn thông báo WordPress Admin

Mặc định nếu có từ 3 thông báo ở trên là Dobby sẽ hành động. Nhưng nếu bạn muốn tùy chỉnh bao nhiêu thông báo thì mới ẩn đi, bạn có thể tham khảo cách làm ở đây.

Tác giả đang xem xét bổ sung thêm bộ lọc cho phép mọi người xác định loại thông báo nào cần phải ẩn đi. 

Bạn nghĩ sao về plugin mới toanh này?​