200 mẫu tiêu đề thôi miên chỉ cần điền vào chỗ trống

Viết tiêu đề là một trong những kỹ năng quan trọng với dân tiếp thị trực tuyến. 

Bạn cần phải viết tiêu đề sao lôi cuốn. Người đọc không còn cách nào khác là phải click vào bài viết của bạn.

Bạn có thể áp dụng kỹ năng này vào rất nhiều trường hợp như: viết tiêu đề bài viết trên blog, viết tiêu đề cho trang bán hàng (sales page), tiêu đề cho landing page hay tiêu đề cho email marketing.

Vậy làm thế nào để viết tiêu đề thôi miên người đọc?

Câu trả lời sẽ có trong cuốn sách 200 mẫu tiêu đề thôi miên chỉ cần điền vào chỗ trống của Richard Loc​. 

Như tiêu đề, sách là tập hợp 200 mẫu tiêu đề đã chứng minh thành công trong thực tế. Bạn chỉ copy mẫu tiêu đề phù hợp và điền vào chỗ trống. Mọi thứ quá đơn phải không.

Vậy hãy click nút bên dưới để tải cuốn sách thú vị này.